Handelsbetingelser

§ 1. GENERELLE OPLYSNINGER

Saver Flex ApS
Nordre Kobbelvej 10
7000 Fredericia
CVR-nr. 35402195
E-mail: kundeservice@saverflex.dk
Tlf. 70 307 307
Besøgsadressen er som ovenfor anført og kundecentret har
åbent for personlige henvendelser mandag til fredag 08:30
– 15:30.
SaverFlex ApS stiller en service- og rabat portal til rådighed
for erhvervsdrivende og private borgere i Danmark og er
udelukkende en service for erhvervsdrivende samt private
borgere. SaverFlex ApS modtager ikke betalinger vedrørende
eventuelle køb, som medlemmet foretager hos en eller flere
af de erhvervsdrivende som udstiller deres produkter/services
på SaverFlex ApS´ portal på adressen saverflex.dk. Således
foretager medlemmet købet direkte hos den erhvervsdrivende.

§ 2. BETALING

SaverFlex ApS driver en service- og rabatportal og tilbyder
denne service i medlemsform og tilbydes kun medlemmer. Det
koster DKK 29,00 (inklusiv 25% moms) for en periode på 30 dage
at være medlem og beløbet dækker netadgang til de varer og
tjenesteydelser de erhvervsdrivende tilbyder.
SaverFlex ApS modtager følgende betalingskort til dækning af
medlemsskab:
• Dankort
• Visa
• Visa Electron
• Mastercard
• Maestro
SaverFlex ApS tager ikke gebyrer for betaling foretaget med
betalingskort.
Beløbet hæves på dit kort, når du som kunde har foretaget
din indmeldelse og gennemlæst og accepteret SaverFlex´s
generelle handelsvilkår.

§ 3. LEVERING

SaverFlex ApS leverer adgang til service- og rabat Portalen
på www.saverflex.dk når vi har modtaget din betaling for
medlemskabet. Du har som medlem adgang til Portalen 24
timer i døgnet og kan søge på rabatter og serviceydelser, som
de erhvervsdrivende udbyder. Såfremt du ønsker, at gøre brug
af ét eller flere af de tilbud som de erhvervsdrivende tilbyder,
skal du som kunde købe direkte hos den erhvervsdrivende. Du
kan som hovedregel komme videre til den erhvervsdrivendes
hjemmeside ved at klikke på dét tilbud du er interesseret
i. Såfremt den erhvervsdrivende ikke har en hjemmeside,
eller tilbuddet ikke er udstillet på den erhvervsdrivendes
hjemmesiden, vil der være anført telefonnummer, en rabatkode
eller anden identifikation der skal oplyses, som henleder til
produktet/ydelsen.
Eventuelle omkostninger i forbindelse med det købte herunder
fragtpriser, leveringspriser o.lign. er mellem medlemmet
og den erhvervsdrivende. Medlemmet aftaler ligeledes selv
leveringstider med den enkelte erhvervsdrivende i enhver
handel/aftale, der er foretaget mellem medlemmet og den
erhvervsdrivende.

§ 4. BINDINGSPERIODE

Som medlem hos SaverFlex ApS er der ingen binding.

§ 5. OPSIGELSE

Ønsker du ikke længere at gøre brug af Portalen med adgang
til rabatter og tilbud kan du som medlem altid opsige dit
medlemskab til udgangen af en måned + 1 kalendermåned.
Du skal opsige dit medlemskab skriftligt, såfremt du ikke
længere ønsker at være medlem. Dette kan du gøre på www.
saverflex.dk eller du kan sende en mail til kundeservice@saverflex.dk hvor du skal oplyse dit medlemsnummer. Du vil
modtage en bekræftelse på din udmeldelse.

§ 6. SÆRLIGE VILKÅR

Som medlem hos SaverFlex ApS skal du være opmærksom
på, at SaverFlex ApS udelukkende stiller en service- og rabat
Portal til rådighed mellem private borgere og erhvervsdrivende
rundt om i Danmark. Du vil kunne søge i kommune, regioner
eller landsdækkende. SaverFlex ApS opkræver udelukkende
et medlemsgebyr på DKK 29,- pr. 30. dag for adgang til disse
rabatter/ydelser – Derfor gøres det klart, at selve købet/aftalen
foretages direkte med den erhvervsdrivende, og SaverFlex ApS
kan ikke gøres ansvarlig for direkte såvel som indirekte tab
mellem dig som medlem og den erhvervsdrivende.
Du vil kun have adgang til saverflex.dk Portalen når du er
medlem og løbende betaler for medlemskabet.
SaverFlex ApS kan ikke ifalde erstatningsansvar af nogen art
i forbindelse med nærværende medlemsaftale og fraskriver
sig dermed alt erstatningsansvar. Dette være sig gældende
for direkte, såvel som indirekte tab medlemmet eller den
erhvervsdrivende måtte lide. Omkostninger i forbindelse
med salg og køb foretaget mellem medlemmet og den
erhvervsdrivende, dekort, forsendelse, reklamationer o. lign.
er blot forslag/uddrag og må ikke betragtes som værende
udtømmende argumenter.
Et medlems klage, erstatningsansvar eller lignende mod
den erhvervsdrivende er uvedkommende for SaverFlex ApS.
SaverFlex ApS vil dog i sagens natur forsøge, at afhjælpe en
eventuel tvist mellem de involverede partere, men kan ikke
gøres ansvarlige for udfaldet.
SaverFlex ApS kan ligeledes ikke pålægges erstatningsansvar
af nogen art overfor medlemmet, den erhvervsdrivende og
alle andre som måtte bruge SaverFlex Portalen vedrørende
nedbrud på IT systemer, platforme, telefoni, kundecentret,
fejl på SaverFlex Portalen o.lign. og man kan ikke gøre krav om
tilbagebetaling for den periode hvor ét-/eller flere systemer er
nede. SaverFlex ApS vil udbedre en fejl så hurtigt som muligt
efter en fejl eller nedbrud er konstateret.
SaverFlex ApS er ikke part i aftalen mellem medlemmet og den
erhvervsdrivende og alle andre som måtte bruge SaverFlex
Portalen i forhold til køb, salg, leje, bytte o. lign. og SaverFlex
ApS kan ikke gøres ansvarlig herfor, idet SaverFlex ApS
udelukkende stiller en service- og rabat Portal til rådighed.
SaverFlex ApS forbeholder sig ret til at ændre, modificere,
erstatte eller slette dele af indholdet på SaverFlex Portalen.
SaverFlex ApS påtager sig intet ansvar i den forbindelse.
SaverFlex ApS vil drage omsorg for at leve op til alle
myndigheders krav omkring cookies, persondatalovgivningen
og alle andre relevante love, som er forbundet med SaverFlex
Portalen.
Ved at acceptere disse Handelsbetingelser, giver medlemmet
samtidig samtykke til at SaverFlex ApS kan behandle
medlemmets personlige data, som medlemmet afgiver til
SaverFlex ApS i forbindelse med denne medlemsaftale.
SaverFlex ApS vil ikke bruge disse oplysninger til andre formål
end angivet i denne aftale og til at kunne formidle gode tilbud
og rabatter. SaverFlex ApS kan videregive disse oplysninger,
hvis SaverFlex ApS enten bliver pålagt at gøre dette i henhold
til lovgivningen, eller som svar på en gyldig anmodning fra en
retshåndhævende eller offentlig myndighed.
Enhver tvist mellem medlemmet og SaverFlex ApS vedrørende
denne medlemsaftale, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal
afgøres efter dansk ret med medlemmets hjemting som rette
værneting.

§ 7. HVIS DU FORTRYDER DIT MEDLEMSSKAB
( FORTRYDELSESRET)

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du opretter medlemskab
hos os. Fortrydelsesretten løber fra den dag, aftalen er indgået.
Du skal inden 14 dage fra aftalens indgåelse give os meddelelse
om, at du ønsker at fortryde dit medlemskab. Meddelelsen
skal gives ved henvendelse til kundeservice@saverflex.dk
eller til kundeteamet på tlf. 70 307 307. I din meddelelse skal
du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte
din fortrydelsesret. Du kan også vælge at benytte vores
standardfortrydelsesformular og sende den til os. Den finder du
medsendt din ordrebekræftelse og her – Det er vigtigt, at du oplyser os dit medlemsnummer.

§ 8. TILBAGEBETALING AF ABONNEMENTSBETALING

Hvis du fortryder dit medlemsskab, får du naturligvis det beløb,
du har indbetalt til os, tilbage. Har du givet dit samtykke til,
at leveringen kan gå i gang, og ønsker du alligevel at benytte
din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil
opkræve en rimelig betaling, for den del af medlemskabet/
abonnementsydelsen, der allerede er leveret. Vi opkræver DKK
1,30 pr. Dag (Alle beløb er inklusiv 25% moms).
Vi refunderer beløbet til dig uden unødig forsinkelse og under
alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har
modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne
medlemsaftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med
bankoverførelse.

§ 9. HVIS DER ER NOGET GALT MED DET
LEVEREDE / YDELSEN

Hvis du ikke er tilfreds med medlemskabet kan du kontakte os
kundeservice@saverflex.dk eller på tlf. 70 307 307.
Købelovens mangelregler kan ikke finde anvendelse på
abonnementet/medlemskabet da vi udelukkende formidler
rabatter på varer/tjenesteydelser mellem private medlemmer og
for erhvervsdrivende. Har du foretaget et køb hos en erhvervsdrivende skal du tage
kontakt til denne såfremt du ikke er tilfreds med det købte eller
det leverede, eller du har reklamationer i forhold til det købte.
Om du har 2 års reklamationsret efter reglerne i købeloven
afhænger derfor af, hvilken ydelse, der skal leveres i henhold
til det købte og aftalte. Hvis der er tale om levering af varer er
nedenstående gældende:

Du kan reklamere over fejl og mangler, der var tilstede på
leverings-tidspunktet i indtil 2 år efter levering af varen. Det
betyder, at du som udgangspunkt kan få varen repareret,
ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den
konkrete situation.
Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og
at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af
produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.
HVOR HURTIGT SKAL JEG REKLAMERE?
Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget
manglen ved varen. Hvis du reklamerer inden for to måneder
efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være
rettidig.

§ 10. TRÆK PÅ DIT KORT

Du kan til enhver tid tilbagekalde din tilladelse til, at vi trækker
et beløb på dit kort.
Du kan endvidere gøre indsigelse vedrørende uautoriserede
debiteringer gældende over for din kortudbyder, dog senest
8 uger efter debiteringen, med mindre andet fremgår af din
aftale med din kortudbyder.

§ 11. PERSONDATAPOLITIK

Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os:
Navn, adresse, postnummer, by, kommune, tlf.nr. og
mailadresse.
Vi registrerer de personoplysninger, som er nødvendige for at
kunne levere medlemskabet til dig. Såfremt du linker dig videre
til et tilbud på SaverFlex Portalen som du ønsker at gøre brug
af (Den erhvervsdrivende´s hjemmeside), er du ikke længere på
vores Portal og de oplysninger du giver den erhvervsdrivende
er et mellemværende mellem dig som medlem og den
erhvervsdrivende, og SaverFlex ApS kan ikke gøres ansvarlig
herfor.
Personoplysningerne registreres hos SaverFlex ApS og
opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.
Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder,
som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler
udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem
til egne formål.
Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der
kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.
Den dataansvarlige hos SaverFlex ApS er Johnny Kristensen,
Konceptkoordinator og kan træffes på tlf. 70 307 307 eller via
mail på jk@saverflex.dk
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.
Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til
at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine
persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine
data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som
vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener,
at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen.
Du kan skrive til os på kundeservice@saverflex.dk eller vore dataansvarlige på jk@saverflex.dk – Husk ved henvendelse
at oplyse os dit medlemsnummer og hvad din henvendelse
vedrører.

§ 12. KLAGEADGANG

Hvis du som forbruger vil klage over dit medlemsskab, skal du
kontakte klage@saverflex.dk eller kontakt kundeteamet på
tlf. 70 307 307. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du
sende en klage til:
Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.forbrug.dk
Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til
EU-Kommissionens online klageportal her:
http://ec.europa.eu/odr